http://www.zoofirma.ru/Az Ygan Optima Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a „Gyakornok alkalmazása az Ygan
Optima Kft-nél” című, GINOP-5.2.4- 16-2016- 00821 azonosítószámú pályázata során
2.944.915.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők
támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A projekt keretében 1 fő
pályakezdő foglalkoztatására került sor a cég egri telephelyén.
A felvett gyakornokot asztalos munkakörben foglalkoztattuk 2016. október 6. és 2017. július
5. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek
finanszírozására; a gyakornok bér és járulékköltségeihez, valamint eszközbeszerzésre
használtuk fel. A projekt megvalósítása során 1 szakember került kijelölésre, aki vállalati
gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki
foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a fiatalok mellett. A
szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos
közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes
időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az egri Szakképzési Centrummal. A projekt
eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott gyakornok 9 hónap alatt megszerezve
szakmai tapasztalatát, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősíti a vállalatunkat.
A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatal elhelyezkedésének, munkatapasztalat
szerzésének elősegítéséhez, a fiatal valódi munkatapasztalatot szerezhetett, ezáltal javult
foglalkoztathatósága és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyei.